Marknadsföringsstrategi vs marknadsplan

Lär dig skillnaden mellan dessa viktiga affärsmodeller

Planer och strategier

Det är inte ovanligt för människor att förväxla skillnaden mellan en marknadsföringsstrategi och en marknadsplan. Jag har funnit att det enklaste sättet att förklara skillnaden är så här:

Marknadsföringsstrategi – Din marknadsstrategi är en förklaring av de mål du behöver uppnå med dina marknadsföringsinsatser . Din marknadsstrategi är utformad av dina affärsmål. Dina affärsmål och din marknadsstrategi bör gå hand i hand.

Marknadsplan – Din marknadsplan är hur du ska uppnå dessa marknadsföringsmål.Det är tillämpningen av din strategi en färdplan som guidar dig från en punkt till en annan.

Problemet är att de flesta försöker sätta upp för att uppnå “hur” utan att först veta “vad”. Detta kan sluta slösa resurser till ett företag, både tid och pengar.

När det gäller marknadsföring måste vi alltid identifiera vad och sedan gräva in hur.Om du kommer ihåg en mening från den här artikeln är det här:

Strategin är tänkandet och planeringen gör det. Här är ett exempel på hur de två arbetar tillsammans:

Mål: För att få bredare marknadsintroduktion.
Marknadsföringsstrategi: Introducera till nya marknadssegment.
Marknadsplan: Utveckla en marknadsföringskampanj som når ut, identifierar med och fokuserar på det specifika segmentet.

En lyckad formel som kan användas för att förklara vikten av marknadsföringsstrategi och marknadsplanering ser ut så här:

Marknadsföringsstrategi —> Marknadsplan — — Genomförande = Framgång

 • Din marknadsstrategi består av:

“Vad” måste göras.

Informera konsumenterna om den produkt eller tjänst som erbjuds.

Informera konsumenterna om differentieringsfaktorer.

 • Din marknadsplan består av:

“Hur” åstadkommer man det.

Konstruera marknadsföringskampanjer och kampanjer som kommer att uppnå “vad” i din strategi.

 • Ditt genomförande består av:

Åtgärder för att uppnå objekt som identifierats i marknadsstrategin och marknadsplanen.

Om du förbereder din marknadsföringsstrategi och din marknadsplan för din affärsplan, är det dessa komponenter som måste inkluderas i varje moment avsnitt:

Komponenter i din marknadsstrategi

 • Externt marknadsföringsmeddelande
 • Internt positioneringsmål
 • Kortsiktiga mål och planer
 • Långsiktiga mål och planer

Komponenter i din marknadsplan

 • Executive Summary – Sammanfattning av din marknadsplan på hög nivå.
 • Din utmaning – Kort beskrivning av produkter / tjänster som ska marknadsföras och en uppsättning mål som identifierats i din marknadsföringsstrategi.
 • Situationsanalys – Detta avsnitt ska identifiera följande:
 • Mål
 • Fokus
 • Kultur
 • Styrkor
 • Svagheter
 • Marknadsandel

Analys av din kund – Hur många kunder vill du få? Vilken typ av kunder är de? Vilka är de värden som driver dem? Hur ser deras beslutsprocess ut? Vilka kunder kommer du att fokusera på för de produkter eller tjänster du erbjuder?

Analys av dina konkurrenter – Vad är din marknadsföringsposition? Vad är deras marknadsställning? Vilka är dina styrkor när det gäller dina konkurrenter? Vad är din svaghet? Vilken marknadsandel går du efter?

Vilken marknadsandel har din konkurrent redan tappat?

Identifiering av “the 4 Ps” (Produkt / Pris / Distribution / Plats)

Sammanfattning – Sammanfattning av allt ovan och hur du ska använda denna information för att uppnå de mål du har identifierat i din marknadsföringsstrategi. Var specifik – de mer specifika åtgärder du har desto lättare kommer det att vara att följa igenom i det sista steget, vilket är genomförandet.

Som du kan se går din marknadsstrategi hand i hand med din marknadsplan. Utan båda kommer du att upptäcka att du inte bara slösar bort resurser utan också att du kan hamna fast utan att få en uppfattning om vart du ska åka.

Glöm inte att mäta marknadsföringskampanjer som du startar så att du kan se vad som fungerar och vad som inte gör det. Du kan använda denna information för att vägleda dig i framtiden

Management Consulting – ja eller nej?

Management consulting är en form av projektledningsmetod och används mycket i affärsutveckling av företag, då konsultationen går ut på att identifiera svagheter, förbättringsområden och lösningar på ledningen i och av ett företag, och hur man på så vis kan göra verksamheten lönsammare. Företag anlitar vanligtvis ett management consulting-företag som i sin tur skickar en konsult som diskuterar med företaget om dess förutsättningar, utmaningar och nuvarande tillstånd när det kommer till företagets administration. Konsulten återkommer därefter med en strategi eller plan för att lösa eventuella problem och förbättra existerande rutiner. Oftast kallas management consulting-företag in som en extern rådgivare för ett företag som har råkat köra fast, och behöver fräscha perspektiv utifrån, då man lätt blir hemmablind.

Typiska företag som jobbar med att erbjuda management consulting är bland annat 3xgrowth och Ramböll.

Management consulting innebär också att företag har möjligheten att skicka medarbetare eller ledande figurer i företagets struktur till att bli coachade och utbildade i hur man får till en bättre intern företagsledning, och hur de kan förbättra administrativa och personallogistiska rutiner. En annan fördel med att anlita någon som är kunnig inom management consulting är att det är ett brett ämne – och att det därför finns möjlighet att kalla in specifika managementkonsulter som har ett visst specialområde som man tampas med.

Management consulting har anklagats för att vara onödigt, att managementkonsulter anlitas för att säga uppenbara saker, och att vad de erbjuder är vaga förslag som inte hjälper i specifika trångmål. Men det kan alltid uppskattas att anlita en extern rådgivare som kan erbjuda ett annat perspektiv, och de flesta managementkonsulter är veteraner inom näringslivet som kan bistå med fantastisk erfarenhet, samt har stött på otaliga scenarion där problemen sett ungefär likadana ut, och löst dem. Därför kan det vara ett nyttigt och proaktivt val att åtminstone ge management consulting en ärlig chans i jakt efter att förbättra sitt företags lönsamhet och effektivitet.

Starta företag – nätet är fullt av tips!

Att starta företag kan vara en komplicerad och långsam process- men det behöver inte alltid vara fallet. När du väl kommit på en affärsidé som du brinner för och är redo att sätta igång är det svårt att ha tålamod för all långsam byråkrati och pappersarbete som krävs. F-skatt ska sökas, bankkontakter knytas och revisorer ska anlitas, offertar designas- listan är oändlig och det kan vara skönt att få hjälp på traven så att du inte tappar sikte på det som faktiskt är ditt mål- att sätta igång och jobba. Som tur är finns det många olika företag och tjänster på nätet som kan hjälpa till.

 

www.foretagande.se kan du hitta guides, tips och råd när du ska starta eget, samt tips när du väl satt igång- som till exempel fakturamallar och kreditavtalsmallar att ladda ned kostnadsfritt. Du kommer spara enormt mycket tid genom att kunna utgå från deras mallar och behöver inte oroa dig för att göra någon detalj fel.

 

Dagens Industri är en perfekt källa för att få relevant information om affärs- och börsmarknaden, samt nyheter om vad som sker i företagsvärlden i dagsläget. Det är viktigt för en nystartad företagare att hålla sig uppdaterad om vad som sker i nyheterna. Ett bra exempel på detta är denna artikel där de analyserar Brexits relevans för svenska kronan: http://www.di.se/artiklar/2016/7/5/sa-paverkas-valutorna-av-brexit/.

 

Det kan kännas överväldigande i början de första veckorna när du precis startat ditt företag, men oroa dig inte! Det finns hemsidor med tips för företagaren i alla lägen, inte minst den stressade! Entrepreneur.com är en sida med många bra artiklar om företagande, exempelvis https://www.entrepreneur.com/article/277893 som ger dig konkreta tips på hur du håller produktiviteten uppe.

 

Man slutar aldrig lära sig, speciellt inte när man är sin egen chef- det skadar inte att lära sig från experter innan man gör något misstag, så se till att läsa på så mycket som möjligt om du är osäker på något plan. Lycka till!

Vilket form av onlinemarknadsföring är rätt för mig?

En riktigt tröstlös sak med marknadsföring är att man kan lägga ut hur mycket pengar som helst på en kampanj och ändå inte veta om den ens gav något resultat. Med marknadsföring på internet får man äntligen en marknadsföringsmetod där man faktiskt kan se vilka resultat man får!

Inom marknadsföring pratar man om ROI, return on investment. Det handlar helt enkelt om hur mycket man tjänar på en investering. Men innan man kan börja räkna på hur mycket man tjänat kan man se över vilken information det är vi kan mäta och vilken information som faktiskt indikerar på att marknadsföringen resulterat i något värdefullt. För de allra flesta är ett klick på din hemsida lätt att se och räkna, men det är inte alls säkert att ett besök gav något. Kunden kanske klickade fel, eller så kanske den inte gillade din hemsida och genast stängde ner den.

Istället kan man behöva sätta upp vissa kvalitetsindikationer för att kunna mäta marknadsföringens framgång. Man kan se till hur lång tid kunden tillbringade på din hemsida, hur många underrubriker den klickade på eller om kunden interagerade med sidan och till exempel lämnade en kommentar.

Det finns särskilda program som kan hjälpa till att mäta alla dessa saker. Två exempel som båda är gratis är Google Analytics och StatCounter. Helt enkelt verktyg du absolut inte kan vara utan i modern marknadsföring!

Men om man nu kan mäta allt så himla bra, går det då att säga något om vilka marknadsföringsmetoder på internet som ger bäst ROI? Det finns kanske inget entydigt svar, men det har gjorts flera undersökningar och sökoptimering får ofta mycket höga poäng. Strax därefter brukar e-postmarknadsföring och sponsrade länkar (även kallade PPC, Pay Per Click) hamna. Som alltid är det dock viktig att inte stirra sig blind på vad olika undersökningar visat utan hela tiden fundera på (och mäta!) vad som fungerar bäst för just din produkt.

Fördelar med marknadsföring online

Att användandet av internet som plattform för marknadsföring har ökat explosionsartat de senaste åren förvånar nog ingen. Däremot kanske det ändå förvånar en och annan att sökmarknadsföring i Sverige faktiskt beräknades omsätta hela 2,3 miljarder kronor år 2014! Mot den bakgrunden kan man fråga sig vad det är som gör marknadsföring på internet till en sådan framgångssaga och här har jag listat några av de stora fördelarna med internet som marknadsföringskanal.

 

2

 

Kunden hittar dig

När du marknadsför dig på internet behöver du inte jaga potentiella kunder utan det är istället kunden som hittar dig. Det innebär att du inte riskerar att haffa en potentiell kund när den är som minst intresserad av din vara, såsom risken är med andra marknadsföringssätt. Du dyker upp när kunden redan är på jakt efter din vara eller tjänst och är som mest öppen för reklam.

Det är förmånligt

Om man jämför vad det kostar med några minuters TV- eller radiotid med vad det kostar med marknadsföring på internet och sedan lägger till hur många du faktiskt når ut till så är det lätt att inse hur oerhört förmånligt det är med internetmarknadsföring. Marknadsföring på internet kan vara helt gratis och ändå nå precis rätt målgrupp. Även den sortens internetbaserade marknadsföring som kostar pengar, till exempel sökmarknadsföring, är billig.

Det är väldigt flexibelt

Det kan knappast finnas någon annan marknadsföringsmetod som är lika flexibel som den på internet. Tryckt eller TV-baserat material kan kosta massor att ta fram för att sedan bli värdelöst dagen efter det att kampanjen släpps för att något i världsläget har förändrats. Det kan också vara så att du missbedömt en kampanj och inser att den inte alls fick den effekt du hade tänkt dig. På internet är det lätt att genast ändra och anpassa efter dina förändrade behov.

Det är mätbart

Hur vet du egentligen hur många potentiella kunde du nådde ut till med den där tidningsannonsen? På internet är allt mätbart vilket ger dig möjlighet att faktiskt utvärdera vad som fungerar.