Vad är marknadsföring på nätet?

Att användandet av internet som plattform för marknadsföring har ökat explosionsartat de senaste åren förvånar nog ingen. Däremot kanske det ändå förvånar en och annan att sökmarknadsföring i Sverige faktiskt beräknades omsätta hela 2,3 miljarder kronor år 2014! Mot den bakgrunden kan man fråga sig vad det är som gör marknadsföring på internet till en sådan framgångssaga och här har jag listat några av de stora fördelarna med internet som marknadsföringskanal.

 

1

 

Kunden hittar dig

När du marknadsför dig på internet behöver du inte jaga potentiella kunder utan det är istället kunden som hittar dig. Det innebär att du inte riskerar att haffa en potentiell kund när den är som minst intresserad av din vara, såsom risken är med andra marknadsföringssätt. Du dyker upp när kunden redan är på jakt efter din vara eller tjänst och är som mest öppen för reklam.

Det är förmånligt

Om man jämför vad det kostar med några minuters TV- eller radiotid med vad det kostar med marknadsföring på internet och sedan lägger till hur många du faktiskt når ut till så är det lätt att inse hur oerhört förmånligt det är med internetmarknadsföring. Marknadsföring på internet kan vara helt gratis och ändå nå precis rätt målgrupp. Även den sortens internetbaserade marknadsföring som kostar pengar, till exempel sökmarknadsföring, är billig.

Det är väldigt flexibelt

Det kan knappast finnas någon annan marknadsföringsmetod som är lika flexibel som den på internet. Tryckt eller TV-baserat material kan kosta massor att ta fram för att sedan bli värdelöst dagen efter det att kampanjen släpps för att något i världsläget har förändrats. Det kan också vara så att du missbedömt en kampanj och inser att den inte alls fick den effekt du hade tänkt dig. På internet är det lätt att genast ändra och anpassa efter dina förändrade behov.

Det är mätbart

Hur vet du egentligen hur många potentiella kunde du nådde ut till med den där tidningsannonsen? På internet är allt mätbart vilket ger dig möjlighet att faktiskt utvärdera vad som fungerar.