Management Consulting – ja eller nej?

Management consulting är en form av projektledningsmetod och används mycket i affärsutveckling av företag, då konsultationen går ut på att identifiera svagheter, förbättringsområden och lösningar på ledningen i och av ett företag, och hur man på så vis kan göra verksamheten lönsammare. Företag anlitar vanligtvis ett management consulting-företag som i sin tur skickar en konsult som diskuterar med företaget om dess förutsättningar, utmaningar och nuvarande tillstånd när det kommer till företagets administration. Konsulten återkommer därefter med en strategi eller plan för att lösa eventuella problem och förbättra existerande rutiner. Oftast kallas management consulting-företag in som en extern rådgivare för ett företag som har råkat köra fast, och behöver fräscha perspektiv utifrån, då man lätt blir hemmablind.

Typiska företag som jobbar med att erbjuda management consulting är bland annat 3xgrowth och Ramböll.

Management consulting innebär också att företag har möjligheten att skicka medarbetare eller ledande figurer i företagets struktur till att bli coachade och utbildade i hur man får till en bättre intern företagsledning, och hur de kan förbättra administrativa och personallogistiska rutiner. En annan fördel med att anlita någon som är kunnig inom management consulting är att det är ett brett ämne – och att det därför finns möjlighet att kalla in specifika managementkonsulter som har ett visst specialområde som man tampas med.

Management consulting har anklagats för att vara onödigt, att managementkonsulter anlitas för att säga uppenbara saker, och att vad de erbjuder är vaga förslag som inte hjälper i specifika trångmål. Men det kan alltid uppskattas att anlita en extern rådgivare som kan erbjuda ett annat perspektiv, och de flesta managementkonsulter är veteraner inom näringslivet som kan bistå med fantastisk erfarenhet, samt har stött på otaliga scenarion där problemen sett ungefär likadana ut, och löst dem. Därför kan det vara ett nyttigt och proaktivt val att åtminstone ge management consulting en ärlig chans i jakt efter att förbättra sitt företags lönsamhet och effektivitet.